Категории

Автори

Има много неща, които ще хванат окото ми, Тим Редмънд

Има много неща, които ще хванат окото ми, но има само няколко неща, които хващат сърцето ми… Това са тези, които смятам да преследвам.