Категории

Автори

На мястото ти в света се появи празнина, Една С. Винсънт Мили

На мястото ти в света се появи празнина. Постоянно я заобикалям през деня, а нощем пропадам в нея. Ужасно ми липсваш.