Категории

Автори

Най-голямото щастие е да бъдеш обичан...

Най-голямото щастие е да бъдеш обичан заради самия тебе или по-точно, да си обичан въпреки тебе.