Социалното предприемачество в България днес!

Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи

Здравейте, уважаеми колеги социални предприемачи!

Заедно със Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) сме партньор по проект Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи", финансиран по програма „Обучение през целия живот” на ГД Образование и култура на Европейската комисия. Целта на проекта е да прехвърли вече разработени иновативни модели на обучение, които са достатъчно гъвкави, за да отговорят на специфичните нужди на социалното предприемачество, както и да отразяват практически нуждите на крайните потребители.

За да бъдат разработени адекватни обучителни модули и онлайн платформа за обмен на добри практики, до които всеки желаещ ще има свободен достъп тук , ни е необходима Вашата помощ! Отговаряйки на специфичните въпроси, включени в настоящото проучване, Вие ще ни помогнете да подготвим анализ на моментното състояние на социалното предприемачество в България и да идентифицираме реалните проблеми, които стоят пред социалните предприятия в България.

Във тази връзка, се обръщаме към Вас с молба да попълните следния кратък въпросник, достъпен тук. Ще ви отнеме не повече от 10 минути.

Разчитаме на Вашето активно участие!

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!

С уважение,
екипът на "Самаряни"

Разгледайте електронната брошура на проекта или посетете адрес www.sesp-project.eu, за да получите допълнителна информация.