Подкрепа на младежи в неравностойно положение

"Наблюдавано жилище" е форма на социална услуга, подкрепяща младежи от 18 до 25 години в риск, които не получават подкрепа от своите семейства. В повечето случаи те са в ситуация, в която напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище. Благодарение на този вид социална услуга, младежите разполагат с необходимите условия за самостоятелен и независим живот, под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти (социален работник и психолог).

"Наблюдавано жилище"

  • подкрепя младежи в неравностойно социално положение, чрез предоставяне на социални услуги, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани както с реинтеграцията им към общността, така и с успешната професионална реализация;
  • подпомага социалната интеграция и професионалната реализация на младите хора в неравностойно социално положение, като развива личностните ресурси и съдейства за създаване на тесни връзки и сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността;
  • предоставя условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти.

Наблюдаваните жилища са с общ капацитет 8 места и представляват 2 апартамента за по 4 младежи, във всеки от който има две спални, дневна, кухня и санитарни помещения. Намират се в кварталите „Железник" и „Зора". Единият апартамент е предназначен за девойки, а другият за младежи.

Срокът на престой в жилището е до 1 година, като е възможно той да бъде продължен, в зависимост от индивидуалните потребности на младежа и по преценка на Комисията по прием. Максималният срок не може да надвишава 2 години.

Детайли за дейностите по предоставяне на социалната услуга, ресурси и други подробности прочетете тук.

За повече информация, моля обърнете се към Пенчо Минакиев.

"Наблюдавано жилище" се управлява от Сдружение "Самаряни" по договор за управление на социални услуги N 821/ 19.04.2010 г. - Община Стара Загора.