Лицензи

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение № 20040108037

Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация №422-04 за предоставяне на социални услуги 
Кризисен център "Самарянска къща"
Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 14.10.2009 г.
Дата на преиздаване: 04.12.2015 г.

Лиценз за социални услуги за деца, Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"

Лиценз за социални услуги за деца, Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0703 от 27.03.2015 г.

Дата на валидност: 27.03.2018 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"

Лиценз за социални услуги за деца, Приемна грижа

Лиценз за социални услуги за деца, Приемна грижа

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0640 от 14.05.2014 г.
Дата на валидност: 14.05.2017 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: Приемна грижа

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Наблюдавано жилище

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Наблюдавано жилище

Удостоверение за регистрация №422-05 за предоставяне на социални услуги 
Наблюдавано жилище

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 02.03.2010 г.
Дара на преиздаване: 04.12.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Удостоверение за регистрация №422-01 за предоставяне на социални услуги 
Център за обществена подкрепа

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 13.10.2009 г.
Дата на преиздаване: 04.12.2015 г.

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0758 от 01.10.2015 г.
Дата на валидност: 01.10.2018 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лицензаКризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Приемна грижа

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Приемна грижа

Удостоверение за регистрация №422-06 за предоставяне на социални услуги 
Приемна грижа

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 17.05.2011 г.
Дата на преиздаване: 04.12.2015 г.

 

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г.

Дата на валидност: 03.04.2021 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: "Къщата на семейството и общността", с. Калитиново