Покана: "Дарител на 2008 година"

Сдружение “Самаряни” получи покана за участие на церемонията по връчване на наградите „Дарител на 2008 година”. Събитието ще се проведе на 19 март 2009 г., от 19.00 ч. в хотел „Мериан Палас”, Стара Загора. Организатори са Асоциация на обществените фондации в България.

Публичен отчет на РУ на МВР

Районно управелние на МВР - Стара Загора представи публичен отчет на дейността си през 2008 г. в зала Славейков пред Общинския съвет на Стара Загора. Публичният отчет на РУ на МВР – Стара Загора е част от годишната програма за действие на Местната комисия за обществен ред и сигурност. Тази година г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни", е един от членовете на Комисията.

110 години Добрий самарянин

На 3 март 1899 г. по инициатива на д-р Ст. Драгнев и група съмишленици в Стара Загора се основава благотворителното дружество „Добрий самарянин”, по предложение на евангелиста г-н Стефан Момчилов. Неговата идеална цел е да подпомага страдащите и да се подкрепя активно благодетелността. Дружеството е активно подкрепяно от тогавашния кмет на Стара Загора, г-н Христо Кожухаров и г-жа Теофано Попова, като заедно обмислят откриването на сирото и старопиталище.

Проект “Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа"

Единадесет месеца изминаха от началото на проект “Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа за деца в риск” , изпълняван от Сдружение „Самаряни”. Неговата цел е да се създадат условия за успешна социална интеграция и адекватна професионална реализация на децата от трите Дома „Мария Терезия”, „Българка” и „Теофано Попова”, като се улесни достъпът им до алтернативни услуги, базирани в общността.

Семинар

Ha 29 януари 2009 г. /четвъртък/, от 12.00 часа в конферентната зала на хотел “Мериан Палас”, Стара Загора, ще се проведе семинар. Покана за участие получи Сдружение „Самаряни”. Организацията ще бъде представлявана от Мария Данева – технически сътрудник. Целта на настоящия семинар е да подпомогне процеса на развитие на нестопанските организации, да създаде структура и методология за оказване на сътрудничество, помощ и координация между неправителствените организации /НПО/ от страната, да повиши информираността за добрите европейски практики, да подпомогне установяването на корективните функции на НПО.