Обучение за социални работници

От 21 до 22 януари 2009 г. /сряда и четвъртък/, в Зала 1 на Комплекса за социални услуги за деца и семейства ще се проведе обучение на тема: "Въведение в социалната работа".т 21 до 22 януари 2009 г. /сряда и четвъртък/, в Зала 1 на Комплекса за социални услуги за деца и семейства ще се проведе обучение на тема: "Въведение в социалната работа"

Кръгла маса

Днес /23.01.2009 г./ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства се проведе кръгла маса „Насилието над жени не е табу”. Събитието беше уважено от г-жа Николина Горова – секретар на Община Стара Загора. Специално внимание беше отделено на г-жа Йонка Георгиева – говорител на ОД на МВР, която представи действията на полицейските служители при прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие. Г-н Генчо Атанасов – заместник-председател „Гражданско отделение” – Окръжен съд, гр. Стара Загора, разясни основните точки от Закона за защита срещу домашното насилие. Заедно с представителите на Отдел „Закрила на детето” коментирахме въпросите за насилието над деца.