110 години Добрий самарянин

На 3 март 1899 г. по инициатива на д-р Ст. Драгнев и група съмишленици в Стара Загора се основава благотворителното дружество „Добрий самарянин”, по предложение на евангелиста г-н Стефан Момчилов. Неговата идеална цел е да подпомага страдащите и да се подкрепя активно благодетелността. Дружеството е активно подкрепяно от тогавашния кмет на Стара Загора, г-н Христо Кожухаров и г-жа Теофано Попова, като заедно обмислят откриването на сирото и старопиталище.

Проект “Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа"

Единадесет месеца изминаха от началото на проект “Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа за деца в риск” , изпълняван от Сдружение „Самаряни”. Неговата цел е да се създадат условия за успешна социална интеграция и адекватна професионална реализация на децата от трите Дома „Мария Терезия”, „Българка” и „Теофано Попова”, като се улесни достъпът им до алтернативни услуги, базирани в общността.

Семинар

Ha 29 януари 2009 г. /четвъртък/, от 12.00 часа в конферентната зала на хотел “Мериан Палас”, Стара Загора, ще се проведе семинар. Покана за участие получи Сдружение „Самаряни”. Организацията ще бъде представлявана от Мария Данева – технически сътрудник. Целта на настоящия семинар е да подпомогне процеса на развитие на нестопанските организации, да създаде структура и методология за оказване на сътрудничество, помощ и координация между неправителствените организации /НПО/ от страната, да повиши информираността за добрите европейски практики, да подпомогне установяването на корективните функции на НПО.

Обучение за социални работници

От 21 до 22 януари 2009 г. /сряда и четвъртък/, в Зала 1 на Комплекса за социални услуги за деца и семейства ще се проведе обучение на тема: "Въведение в социалната работа".т 21 до 22 януари 2009 г. /сряда и четвъртък/, в Зала 1 на Комплекса за социални услуги за деца и семейства ще се проведе обучение на тема: "Въведение в социалната работа"

Кръгла маса

Днес /23.01.2009 г./ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства се проведе кръгла маса „Насилието над жени не е табу”. Събитието беше уважено от г-жа Николина Горова – секретар на Община Стара Загора. Специално внимание беше отделено на г-жа Йонка Георгиева – говорител на ОД на МВР, която представи действията на полицейските служители при прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие. Г-н Генчо Атанасов – заместник-председател „Гражданско отделение” – Окръжен съд, гр. Стара Загора, разясни основните точки от Закона за защита срещу домашното насилие. Заедно с представителите на Отдел „Закрила на детето” коментирахме въпросите за насилието над деца.