Семинар: "Насилие и трафик на хора"

Сдружение „Самаряни” получи покана за участие в семинар на тема „Добри практики и проблемни области в предоставянето на социални услуги за деца и възрастни, пострадали от насилие и трафик на хора”. Събитието ще се състои на 26 и 27 март 2009 г. в хотел Сириус Бийч в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”.

Международна конференция

На 24-25 март 2009 г., в гр. Пловдив ще се проведе Национална конференция “Децата и сексуалното насилие - превенция и подкрепа”. От името на Сдружение "Самаряни" в конференцията ще участва Мария Стойкова - социален сътрудник в Кризисен център за жени и деца, преживели насилие "Самарянска къща".

Покана: "Дарител на 2008 година"

Сдружение “Самаряни” получи покана за участие на церемонията по връчване на наградите „Дарител на 2008 година”. Събитието ще се проведе на 19 март 2009 г., от 19.00 ч. в хотел „Мериан Палас”, Стара Загора. Организатори са Асоциация на обществените фондации в България.

Публичен отчет на РУ на МВР

Районно управелние на МВР - Стара Загора представи публичен отчет на дейността си през 2008 г. в зала Славейков пред Общинския съвет на Стара Загора. Публичният отчет на РУ на МВР – Стара Загора е част от годишната програма за действие на Местната комисия за обществен ред и сигурност. Тази година г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни", е един от членовете на Комисията.

110 години Добрий самарянин

На 3 март 1899 г. по инициатива на д-р Ст. Драгнев и група съмишленици в Стара Загора се основава благотворителното дружество „Добрий самарянин”, по предложение на евангелиста г-н Стефан Момчилов. Неговата идеална цел е да подпомага страдащите и да се подкрепя активно благодетелността. Дружеството е активно подкрепяно от тогавашния кмет на Стара Загора, г-н Христо Кожухаров и г-жа Теофано Попова, като заедно обмислят откриването на сирото и старопиталище.