Иновативна социална услуга предлага Сдружение “Самаряни” на територията на с. Калитиново!

Къщата

Стартиралия през м. януари, 2018 г., самарянски проект “Къщата на семейството и общността” (КСО), благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК”, по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора, получи Лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г., и Удостоверение за регистрация от Агенция социално подпомагане № 00422-0007 със Заповед № РД1-139/16.04.2018 г., с което се превърна в иновативна социална услуга.

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г.

Дата на валидност: 03.04.2021 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: "Къщата на семейството и общността", с. Калитиново

Информационна среща за "Наблюдавано жилище"

Наблюдавано жилище

На 30.04.2018 г., социалният работник Цветана Латева и координаторът на "Самарянска доброволческа служба" Мария Данева посетиха Международния младежки център, гр. Стара Загора, където представиха социалната услуга "Наблюдавано жилище" пред младежките работници и екипа на центъра.

Бележник 2018 г.

Бележник 2018 г.
За седми пореден път в гр. Стара Загора бе представен доклада на Национална мрежа за децата - „Бележник: 2018“. Той обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 конкретни ангажимента, поети в различни програми, стратегии и планове.
Областите „Общи принципи по КООНПД“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“ бяха представени от Изпълнителния директор на Сдружение „Самаряни“, гр.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК"

За да разгледате резултатите от проведен конкурс за длъжността "Социален сътрудник" по проект "Внучето на баба", моля отворете следните документи: Протокол I и Протокол II.