“Наблюдавано жилище" празнува своя 8-ми рожден ден

Наблюдавано жилище

Осем години “Наблюдавано жилище”, гр. Стара Загора, помага на младежи в пътя им към самостоятелен живот!

През м. април, 2018 г., "Наблюдавано жилище" - гр. Стара Загора, празнува своя 8-ми рожден ден!

Търсим социален сътрудник

Внучето на баба

Повече от седем години сдружение „Самаряни“ реализира проект „Внучето на баба“, насочен към тежкоболни деца, лишени от родителска грижа с множествени увреждания, трудно подвижни, настанени в специализирани институции. 

Сдружение „Самаряни“ търси да назначи двама „социални сътрудници“ или т.нар. „баби“.

Любящите „баби“ ще се занимават с децата четири часа дневно, учейки ги на различни умения. По този начин между тях и децата се изгражда индивидуално взаимодействие, което влияе изключително ползотворно върху детското развитието.

Ново момче в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

Дни преди Възкресение Христово, "Наблюдавано жилище" - Стара Заора, отвори врати за момче, навлязло в пълнолетието си. Младежът бе решил да започне прехода към своя самостоятелен живот с подкрепата на екипа от специалисти от Сдружение "Самаряни".

Десет туи за Цветница

10 туи

Усмихна се слънцето, показаха се цветята и отбелязаха, време е да отпразнуваме "Цветница"!

"НЕнасилие в моето училище!" в I ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево

Терапевтична програма

Децата от 3 "а" и 4 клас, ученици от I ОУ "Св. Климент Охридски", се включиха с огромен ентусиазъм в предизвикателствата, предложени от екипа на "Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие" на Сдружение "Самаряни". На 28.03., в рамките на един учебен час, децата от всеки клас имаха възможност да участват в дейности, създаващи атмосфера на екипност и съпреживяване между тях. Те реализираха част от детските си фантазии в пространството на играта, а емоциите им бяха отразение от страна на водещите - Радост и Марчела (Радостина Азманова и Мария Данева).