Стажант в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Стаж в Наблюдавано жилище

Сдружение "Самаряни" е любимо място за стаж на студентите, изучаващи различни специалности от социалната сфера...

Резултати от проведен конкурс за социален сътрудник

Екип

След проведен конкурс в два кръга за подбор на кандидат за длъжността “Социален сътрудник“ в Кризисен център “Самарянска къща“, съответно: I-ви кръг : „Подбор по документи“ и II-ри кръг: „Индивидулано интервю“, комисията изготви комплексна оценка на всеки от кадидатите и одобри кандидат за заемане на длъжността.

Одобреният кандидат беше информиран и поканен да подготви документи за сключване на договор.

Покана за дарителство в подкрепа на жена

дарителство
Всеки може да бъде велик..., защото всеки може да прави услуги. За това не е необходимо да си завършил колеж. Не е нужно и да можеш правилно да съгласуваш подлога и сказуемото. Имаш нужда само от сърце, пълно с милосърдие.

Трима младежи бяха настанени в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

През м. Юли, две девойки и един младеж заживяха в Наблюдавано жилище - Стара Загора, съответно в апртаментите в кв. "Железник" и кв. "Зора". И тримата младежи са на възраст 20-21 години, напуснащи ЦНСТ и ДДЛРГ, днес те отправят поглед напред към възможността за самостоятелност. Двама от младежите все още учат, за да завършат своето средно образование, а едно от момичетата вече е взело своята диплома и търси своята първа работа.

Библиотека на играчките

Библиотека на играчките

Благодарение на Фондация "Лале", в гр. Търговище, от 19 до 20.07.2018 г., бе проведено обучение по Елементът Игра за организациите работещи по програмата "Сигурен старт" в България - Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, Клуб на НСО, гр. Търговище, Сдружение "Съучастие", гр. Варна. Водещи на обучението бяха специалистите от Фондация за децата в риск по света.