"Самаряни" участва във форум "Приемната грижа - предизвикателства или реалност"

На 31 Януари 2011 година, се състоя дискусионна среща на тема „Приемната грижа – предизвикателства или реалност“, организирана от община Димитровград и дирекция „Социално подпомагане“. Официален гост на форума беше Надя Шабани - председател на Държавна агенция закрила на детето, която коментира изпълнението на стратегията за извеждане на децата от институциите и настаняването им в приемни семейства.

Доброволчеството и "Самаряни" през 2011

Доброволчеството и "Самаряни" през 2011

За "Самаряни" темата за доброволчеството е изключително актуална и значима. Доброволният труд е не просто поемане на работна задача и вид ангажимент, то е обмяна на опит и идеи. То е от полза от една страна за организацията за обогатяване на организацията и повишаване на нейния капацитет и качество на предоставяните социални услуги. Погледнато през очите на доброволеца, то е възможност за социализация, придобиване на различен опит и умения, изграждане на принадлежност към приоритетна за него кауза.

Консултации и подкрепа за семейства на деца с увреждания

Консултации и подкрепа за семейства на деца с увреждания

Към Сдружение „Самаряни“ работи екип за ранна психосоциална интервенция, чиято нелека задача е да подкрепя и съдейства на семейства, чиито деца са със специални потребности. Екипът се състои от психолог, логопед, рехабилитатор и социален работник. Услугите, предоставяни от тях, са насочени основно към деца от 0 до 7 години със специални потребности и лицата, полагащи грижи за тях.

Ние от „Самаряни“ знаем, че ролята на семейството в този процес е изключително тежка и в повечето случаи родителите имат нужда от подкрепа и съдействие.

Грабнаха 690 презерватива!

Грабнаха 690 презерватива!

Новата инициатива на „Самаряни“, протичаща под мотото „Грабни презерватив, изживей Коледата!“ красеше градинката пред централния офис на Сдружението, в периода 22-30.12.2010 година. Коледното дръвче,  засадено от Тамара Бъртън през 2003 година „раздаде“ близо 700 кондома на минувачите пред централния офис на Сдружението.

„На всички младежи от Стара Загора желая безопасна, здравословна и щастлива Коледа, изпълнена с любов и топли пожелания.“ – написа в писмо до нас Тамара Бъртън.

Клуб "Зараза" участва в обучение

Клуб "Зараза" участва в обучение

Клуб "Зараза" към Сдружение "Самаряни" ще участва в обучение, което ще се проведе в преиода 26-29 декемри в Трявна. В навечетието на новогодишните празници, участниците ще обогатят своите познания и разбирания относно основни модели в общуването. Също така, двадесет и тримата участници (21 младежи и двама ръководители) ще работят по подобряване на екипното взаимодействие и ще се запознаят с основнните механизми на мотивацията.