Този Интернет сайт използва Comodo SSL сертификат за сигурност, с който се гарантира напълно безопасността на всички онлайн дарения и плащания.

View your shopping cart.

Стандарти за добро управление на гражданска организация

ДОБРОволно за кауза!

Дари за "ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие"!

дари

Дари за юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие!
Дари средства за оказване на юридическа подкрепа на онези, които няма към кого да се обърнат, след като са срещнали насилието по пътя на живота си и са го търпели дълги години от безсилие и усещане за безпомощност.

Твоето дарение ще осигури възможност за юридическа подкрепа на жени и деца, които търсейки помощ, идват в Приемната на Кризисен център “Самарянска къща”. Твоето дарение ще помогне на тези жени да направят избора животът им да стане по-безопасен. Твоето дарение ще осигури възможност за защита на децата им от насилие, което не трябва да бъде част от тяхното детство. Твоето дарение е подарък за тях - подарък за един по-различен живот!

Дари…
 

***

ПРОГРАМА “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”

Основният приоритет на тази програма на Сдружение “Самаряни” е да се подкрепи процесът на възстановяване на жени и техните деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, като им се осигури защитена среда и им се окаже професионална помощ. В този процес е възможно да се осъществи и краткосрочно настаняване в Кризисен център “Самарянска къща” за тези жени и деца, които след преживяното насилие са в състояние на силен стрес, останали са без подслон, доходи, емоционална и материална подкрепа от близки хора.

В рамките на Програмата, освен необходимата социална и психологическа подкрепа, се предоставя и юридическа подкрепа по Закона за защита срещу домашното насилие. Тя включва следното: няколко консултации с юрист; изготвяне на молба до съответния Районен съд за издаване на заповед за защита; възможност за процесуално представителство (т.е. представляване на жертвата от адвокат) по заведеното делото пред Районен съд, както и при необходимост - пред Окръжен съд, ако се подаде жалба от ответната страна (т.е. от насилника); изготвяне на въззивна жалба относно съдебното решение по съответното дело, неудовлетворяващо потърпевшата страна, включително представителство и в този случай. 

За последните 7 години, по тази Програма, финансова помощ за получаване на юридическа подкрепа са получили над 45 жени, както и техните деца. Годишно около 2/3 от жените, потърсили подкрепа в Сдружение “Самаряни”, имат нужда от тази финансова помощ. Формирането на финансов фонд “Защита на жени, пострадали от насилие” ще  помогне в дългосрочен план да осигурим оказването на необходимата навременна юридическа подкрепа.

 
Необходими: 10 000 лв.
73% Дарени: 7 320 лв.
Направете дарение за тази кауза
Как ще направите Вашето дарение? *
Каква сума бихте искали да дарите? *
Моля, въведете Вашата сума в следния формат: 5, 10, 25.50 и изберете предпочитана валута.