Този Интернет сайт използва Comodo SSL сертификат за сигурност, с който се гарантира напълно безопасността на всички онлайн дарения и плащания.

View your shopping cart.

Стандарти за добро управление на гражданска организация

ДОБРОволно за кауза!

Люба Маринова-Петкова в подкрепа на децата

Люба Маринова-Петкова

Люба Маринова-Петкова е винаги е там, където има нужда. Като собственик на книжарници "Мистрал" в град Стара Загора, Люба е един от най-редовните ни дарители, които подкрепят различни направления от нашата дейност. Тя често дарява материали за ателиета, в които работим и творим с децата. Също така осигурява прекрасни награди в различните ни събития за привличане на обществена подкрепа за каузи!

Люба, благодарим ти, че те има!