Този Интернет сайт използва Comodo SSL сертификат за сигурност, с който се гарантира напълно безопасността на всички онлайн дарения и плащания.

View your shopping cart.

Стандарти за добро управление на гражданска организация

ДОБРОволно за кауза!

Заяви директен дебит

Можете да станете редовен дарител на "Самаряни", като дарявате малки суми месечно. Вашите 5, 10, 20 или повече лева... могат да направят възможни големи промени за по-добър живот на децата и семействата в риск. Благодарение на банковата услуга директен дебит, Вие можете да дарявате за нашите каузи лесно, без да се налага да отделяте време и допълнителни ресурси. Всичко, което трябва да направите е да посетите клон на Вашата банка, в която имате сметка и да заявите желанието си да изпозлвате услугата директен дебит.

Как да заявите искането си за директен дебит?

1. Попълвате стандартен формуляр "Съгласие за директен дебит" в 3 екземпляра;
2. В полето с име на получателя се вписва Сдружение "Самаряни". За останалите полета използвайте следните банкови данни на дарителската ни сметка:

Титуляр на сметката: Сдружение "Самаряни"
Адрес: ул. "Свети Княз Борис" №157, Стара Загора, България
Банка: Уникредит Булбанк АД, клон Стара Загора
IBAN: BG83UNCR70001520533134
BIC (SWIFT): UNCRBGSF

3. Впишете сумата, която имате желание да дарявате месечно;

4. Изпратете ни екземпляр от формуляра и ни уведомете, за да Ви изпратим официален документ, удостоверяващ дарението Ви, по един от следните начини:

Поща: Стара Загора 6010, П.К. 1149, Сдружение "Самаряни";
Електронна поща: [email protected];
Факс: 042/621083.