Този Интернет сайт използва Comodo SSL сертификат за сигурност, с който се гарантира напълно безопасността на всички онлайн дарения и плащания.

View your shopping cart.

Стандарти за добро управление на гражданска организация

ДОБРОволно за кауза!

Жени и деца жертви на насилие

Жени и деца жертви на насилие

Проблемната ситуация по отношение на домашното насилие и трафика на хора е изключително изострена. През 2011 г. се наблюдава рязко повишаване на броя на случаите на насилие над жени и деца...

От "Самаряни" работим активно по проблема с домашното насилие и трафика на хора вече десета година. Към организацията функционира Кризисен център за деца и жени, жертви на насилие. Центърът функционира от януари 2004 г., като в него се предоставя възможност за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. Специализиран екип предоставя непосредствена социална подкрепа за разрешаване на най-спешните им нужди. Усилията на специалистите са насочени към задоволяване на ежедневните потребности, осигурява се социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. През всички тези години "Смарянска къща" е осигурила на над 450 човека защитена среда, която е базово условие за процеса на възстановяване след нанесените травми. 

В т.нар "Приемна" пък напълно безплатни консултации подкрепят жени, които търсят анонимно помощ и информация за преодоляване на проблем, свързан с упражнено насилие над тях.

Поддържа се денонощна гореща линия за жени и деца, жертви на домашно насилие - 042 64 11 11.

Помогни ни да продължаваме да осигуряваме подкрепа на хора, преживели насилие, които се нуждаят от нея, за да продължат достойно своя живот! Допринеси в борбата с насилието!

БЪДИ ДОБРОТВОРЕЦ! ДАРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!