Регламент за конкурс "Добрият самарянин"

 

  „Добрият Самарянин“ представлява годишна награда, учредена от Сдружение „Самаряни“, за високо признание към отделна личност. Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора, които заслужават всеобщо обществено уважение и признателност, в следствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.

Годишна награда „Добрият самарянин“ е част от инициативата „Имам приятел – добър самарянин“. Тя е спонтанен и доброволен обществен проект на Сдружение „Самаряни“, който има за цел да популяризира и утвърди историческата, обществено-културната и духовна роля на дружествата, работили на територията на регион Стара Загора – „Добрий Самарянинъ“ (03 март, 1899 г.), „Самарянка“ (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин“ (15 декември, 1911 г.) сред широката общественост в регион Стара Загора, както и да спомогне за повишаване на социалната отговорност и ангажираност на широк кръг от граждани.

Всяка година инициативен обществен комитет ще избира по един „самарянин“, номиниран от гражданите, за да получи обществената награда. Провъзгласяването и връчването на наградата ще се случва на 14 Декември – датата от създаването на Сдружение „Самаряни“.

Участник/номиниран в конкурса може да бъде всеки, който отговаря на обявените критерии. Няма ограничение за пол, възраст, етнос, вероизповедание и професия.

Критерии/насоки за номиниране на кандидати:

1.     Номинираният трябва да е жител на Област Стара Загора;

2.     Номинираният трябва да е извършил акта на добротворство в рамките на една календарна година – 1.12.2010 – 1.12.2011 г. - препоръчително;

3.     Номинираният може да бъде посочен от човека, който е получил помощ или подкрепа, пряк/непряк свидетел на извършената постъпка;

4.     Ако има придружаващи свидетелства, като статия във вестник/списание, участие в телевизионно предаване е препоръчително да бъдат приложени;

5.     Номинираният трябва да е постигнал значителен положителен резултат в полза на подобряване на качеството на живот на отделен човек/група от хора, т.е неговите действия да са отговорили на нуждите на човек/група от хора, изпаднали в тежка житейска ситуация;

6.     Общественият комитет ще направи преглед на всички номинации, получени за разглеждане. Одобрените от тях ще бъдат пуснати за публично гласуване при равни условия. Тези, получили най-голям брой гласове, ще бъдат повторно разгледани от обществения комитет за финално одобрение и избор за връчване на годишната награда „Добрият самарянин“.

 

Обществен комитет, членове:

1.     Галина Стоянова – заместник областен управител, Стара Загора;

2.     Гергана Пейчева – журналист, Дарик радио;

3.     Даниела Димитрова – изпълнителен директор, Обществен дарителски фонд, Стара Загора;

4.     Димо Димов – мениджър „Стратегическо планиране и развитие“, Сдружение „Самаряни“;

5.     Красимир Къшев –  директор, Държавна опера, Стара Загора;

6.     Светла Димитрова – директор на Регионален Исторически Музей, Стара Загора;

7.     Снежана Маринова – директор, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора;

8.     Стефка Абаджиева – директор Областен съвет на БЧК, Стара Загора;