Визия на кампанията "Имам приятел - добър самарянин"

Визията на кампанията „Имам приятел – добър самарянин“ е да спомогне за приемствеността и утвърждаването на богатото културно-историческо и духовно наследство от дейността на самарянските дружества, работили на територията на регион Стара Загора, което да бъде интерпретирано в съвременното общество чрез исторически документи, средствата на изкуството и широкото обществено партньорство, като  дългосрочен обществен проект, който да бъде развит в няколко ключови етапи:  

Етап 1 (2011 г.) – Учредяване на годишна награда „Добрият Самарянин“, под мотото „Търси се – добрият самарянин…“, чрез обществен конкурс, който ще издирва добрите истории на хора помогнали на други хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда – отделни личности или общности. Конкурсът ще търси „Добрият самарянин“ от област Стара Загора, който ще получи уникална арт-статуетка, пресъздаваща сцената на самарянството - човек, изпаднал в беда и друг, който му протяга ръка за помощ. Съществена част от този етап са следните моменти: 

  • съвременна интерпретация на "Химна на сираците", публикуван в годишник на Старозагорското благотворително дружество „Добрий Самарянинъ“, чрез композирането и изпълнението му в оперен и рок вариант. Концертно изпълнение в деня на връчването на годишната награда „Добрия самарянин“. Разпространение на аудио и видео формат на изпълнението сред широката общественост.
  • издаване и разпространение на годишна книжка „Имам приятел – добър самарянин“ с описание на всички селектирани истории в конкурса на територията на регион Стара Загора и представяне на историята на видни наши общественици, активно участвали в дейността на самарянските дружества;

 

Етап 2 (2012 г.) – Изграждане на монумент на статуетката „Добрият Самарянин“ в град Стара Загора. Концепцията на монумента е да има и елементи, позволяващи на гражданите свободно да пускат в писма с описани съвременни истории за добри самаряни, както и символично да даряват средства в подкрепа на местна обществена кауза.