Виктор Драголов, който подкрепя деца със зрителни нарушения

брайлова машина

Добротворецът: Виктор Драголов, общински съветник, гр. Стара Загора

Добротворството: Виктор Драголов дарява брайлова машина на Ресурсен център - Стара Загора, като не спира до там.

Всичко започва, когато Виктор става посредник на доброто между приятели и нуждата от брайлови машини в старозагорско училище, в което учат незрящи деца. С негова помощ една брайлова машина намира своя дом в Ресурсния център в Стара Загора и към днешна дата помага на децата със специални потребности да се учат на писмо и четмо.

Така Виктор Драголов се запознава с проблема за недостатъчния брой “помощници” на незрящите деца в училище - брайловите машини. Купува и дарява една машина, но не спира до там. Чрез пример въвлича още двама общински съветници - Димо Димитров и Иван Дянков, които също се включват в добротворството. Разбирайки за нуждата и те даряват лично по още една брайлова машина. Така дарените брайлови машини стават три.

“Днес тези машини са от изключителна полза при ограмотяването и обучението на незрящите ученици от област Стара Загора” споделя директорът на Регионалния център г-н Пламен Иванов. “Към месец май педагогът на зрително затруднените ученици Веселка Петрова работи с 20 деца с нарушено зрение, като 9 от тях имат нужда от брайлови машини”- информира Иванов. Дарените машини, които наподобяват пишещите машини, ще улеснят обучението на децата и ще им спестят носенето на част от техните огромни по обем учебници.

Свидетел на добротворството става г-жа Ангелина Кръстева, председател на Териториалната асоциация на сляпо-глухите и на Обединения спортен клуб „Августа“.

За Виктор Драголов тя споделя: “Изключително благородна личност, винаги съпричастен и отзивчив към болката и нуждите на хората!”

Номинацията получихме от Ангелина Кръстева.