Имаш ли сили още да мълчиш?

Kонсултативната телефонна линия 042/64 11 11 е разкрита към услугата Кризисен център "Самарянска къща". Линията е отворена 24 часа, на нея могат да потърсят помощ жени и деца станали жертва на насилие, да се обадят близки, роднини или съседи станали свидетели на такова.

На телефонната линия отговарят специалисти, които ще ви помогнат компетентно по всички въпроси, свързани с домашното насилие, както и ще получите информация по какъв начин може да бъдем полезни във всеки отделен случай или да ви насочим към друга по-подходяща за случая институция или услуга.

Повече за Кризисен център "Самарянска къща", моля разгледайте тук.

10 МИТА за Домашното насилие

Първи мит за Домашното насилие

Насилие има само тогава, когато има видими следи от побой.Не е нужно да имате синини и счупени кости, за да бъдете жертва на домашно насилие. Насилието е злоупотреба с власт и контрол, която може да се изразява в унижаване, изолация, заплахи, икономическа зависимост, психически тормоз... Те са също толкова болезнени, колкото и побоят.

Втори мит за Домашното насилие

Ако жената е бита, сигурно си го е заслужила.Независимо какво е казала или направила една жена, никой няма право да я бие и унижава. Причината за насилието е в личността на насилника. Жертвата не носи вина за това.

Трети мит за Домашното насилие

На много от жените им харесва да бъдат бити, иначе не биха останали.Много са причините, които спират жената да напусне дома или да потърси помощ – срам, икономическа зависимост, несигурност за децата и дори любов към партньора насилник.

Четвърти мит за Домашното насилие

Злоупотребата с алкохол е причина за насилието.Алкохолът не е извинение. Той намалява контрола над агресивните импулси, но не е причината за насилието. Една трета от насилниците изобщо не употребяват алкохол, а една трета от тях имат проблеми с алкохола, но бият партньорките си, когато са в трезво състояние.

Пети мит за Домашното насилие

Мъжете, прилагащи насилие, са психопати.Много от насилниците водят видимо напълно “нормален” живот и извън семейния кръг правят впечатление на достойни за уважение личности. Семейството често е единственото поле, в което те разгръщат агресивните си импулси.

Шести мит за Домашното насилие

Насилието се среща само сред бедните и нискообразованите семейства.Домашно насилие се среща във всички социални групи, независимо от материалното състояние или равнището на образование – нерядко се среща в семейства на лекари, полицаи, бизнесмени.

Седми мит за Домашното насилие

Домашните тайни не се споделят.Насилието няма да спре от самосебе си. Първата крачка към неговото прекратяване е преодоляването на страха, изолацията и мълчанието.

Осми мит за Домашното насилие

Никой не бива да се меси в личните проблеми на семейството.Насилието в семейството е престъпление. Жертвата има право на защита. Ако си пасивен, ставаш съучастник.

Девети мит за Домашното насилие

Жените, претърпели насилие, са много малък процент.Трудно може да се определи броят на жените, претърпели насилие, защото много от тях не търсят помощ. По данни на различни органзации, работещи в тази област, всяка пета жена, живееща с партньор, е малтретирана.

Десети мит за Домашното насилие

Не можеш да промениш съдбата си.Дори след много години можеш да прекратиш насилието. Никога не е прекалено късно да кажеш "СТИГА!" и да потърсиш помощ.