Категории

Автори

Вдъхновения

Когато си на дъното на пъкъла, Дамян Дамянов

Когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен, най-злочест, от парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез.

Неразбраната мечта, Неизвестен автор

"Неразбраната мечта е като неотворено писмо."

По-малко е повече, Робърт Браунинг

По-малко е повече.

Истинското познаване на света не е в удоволствието, Неизвестен автор

Истинското познаване на света не е в удоволствието и дори не в болката, а в преодоляването на болката. Голямата болка се дава на оногова, на когото се дава и голямото щастие.

Започни с това, което имаш, Джон Мейсън

Започни с това, което имаш, а не с това, което нямаш.

Всяка минута, когато си ядосан, Джон Мейсън

Всяка минута, когато си ядосан, ти губиш 60 секунди щастие.

Ние сме свободни да отидем, кьдето искаме, Ричард Бах

„Ние сме свободни да отидем, кьдето искаме, и да бъдем това, което сме” – отговори Джонатан. Той се вдигна от пясъка и полетя на изток, към родните брегове на Ятото.”

В любовта обичаният бива схващан като неповторимото, Виктор Франкъл

В любовта обичаният бива схващан като неповторимото в своето съществуване и уникално по своята същност същество, което той е. Обичаният няма заслуга за това, че в любовта са осъществени като ценност уникалността и неповторимостта на неговата личност. Любовта не е "заслуга", а милост.

НАУЧИХ, че никога не трябва да казваш на дете, Неизвестен автор

НАУЧИХ, че никога не трябва да казваш на дете, че мечтите му са невъзможни или странни. Малко неща са по-унизителни, а и каква трагедия би било, ако ти повярват.

Колко време е нужно на умния да говори, М. Сафир

Колко време е нужно на умния да говори, докато повярват, че е умен! На глупака е достатъчно да мълчи и всички го считат за умен.