Категории

Автори

Вдъхновения

Опитът е рожба на мисълта, Б. Дизраели

Опитът е рожба на мисълта, а мисълта – рожба на действието.

Следването на пътя с най-малко съпротивление е това, Лари Биелат

Следването на пътя с най-малко съпротивление е това, което прави хората и реките да завиват.

Всичко, което човек трябва да направи...

Всичко, което човек трябва да направи, е да приеме невъзможното, да се справи без необходимото и да изтърпи нетърпимото.

Не можете да изпиете думата „вода”, Уейн Дайър

Не можете да изпиете думата „вода”. Думата “дъжд” не може да Ви намокри. Трябва да изпитате на живо водата или дъжда, за да знаете наистина какво означават тези думи, защото сами по себе си те Ви държат на няколко крачки от опита.

Не вярвай на човек, който намира всичко добро, Лари Биелат

Не вярвай на човек, който намира всичко добро, на човек, който намира всичко зло, и още на човек, който е безразличен към всичко.

Различни неща, II-ри закон за дименсионалната онтология

Различни неща, проектирани от тяхното измерение в друго, по-нисше от тяхното собствено, се отразяват така, че проекциите са многозначни.

Научи ме да не искам непостижимото, Неизвестен автор

Научи ме да не искам непостижимото и да не плача за непоправимото.

Никога не съм мислил да пиша за репутация и чест, Лудвиг Ван Бетовен

Никога не съм мислил да пиша за репутация и чест. Това, което тая в сърцето си трябва да излезе. Това е и причината да композирам.

Ако си умен...

Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела!

Любовта носи риск да не бъде споделена, Неизвестен автор

Любовта носи риск да не бъде споделена. Надеждата носи риск от разочарование. Но трябва да се рискува, защото най-големият риск в живота е да не рискуваш нищо. Който не рискува, не прави нищо, не вижда нищо, не притежава нищо и е нищо. Той не може да разбира, да усеща, да се променя, да расте, да обича и да живее.