Категории

Автори

Вдъхновения

Ученици се създават – не се раждат, Уолтър А. Хенриксен

Ученици се създават – не се раждат.

"Ти виждаш нещата и питаш "защо?"..., Неизвестен автор

"Ти виждаш нещата и питаш "защо?". Аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?""

Крак подлагат, а после доволни ме разпъват на кръст, Анонимен автор

"...Крак подлагат, а после доволни ме разпъват на кръст талашитен и ръждиви от цинизъм пирони ритуално забиват в очите ми. Аз обаче напук ще живея... Ще простя на душите им черни. Със светени сълзи ще облея на палача ръцете студени."

Различни неща, II-ри закон за дименсионалната онтология

Различни неща, проектирани от тяхното измерение в друго, по-нисше от тяхното собствено, се отразяват така, че проекциите са многозначни.

... вие не зависите от договорите, Честър Бъргър

... вие не зависите от договорите. Вие сте напълно зависими от доверието на клиента. Ако той не ви вярва, вие сте го загубили...

По-малко е повече, Робърт Браунинг

По-малко е повече.

Човекът има три пътя за да постъпва разумно

Човекът има три пътя за да постъпва разумно: първия, най-благородния - размишлението, втория, най-лекия - подражанието, третия, най-горчивия - опитът.

Човек придобива сила, Елинор Рузвелт

Човек придобива сила, смелост и самоувереност с всяко премеждие, пред което се изправя, за да погледне страха в очите. Тогава може да си каже: "Преживях този ужас. Мога да понеса следващото, което ме чака." ... Прави онова, което мислиш, че не можеш да направиш.

Човек с въображение никога не е сам, Джон Мейсън

Човек с въображение никога не е сам и никога не е свършено с него.

Колкото повече изучаваш себе си...

Колкото повече изучаваш себе си, толкова по-малко презираш другите.