Категории

Автори

Вдъхновения

Ученици се създават – не се раждат, Уолтър А. Хенриксен

Ученици се създават – не се раждат.

На всички е известно, Х. Хайне

На всички е известно, че щом започнат веднъж да падат хората, то според закона на Нютон падат с все по-голяма бързина.

Ние сами пораждаме заобикалящия ни свят, "Едно", Ричард Бах

"...Ние сами пораждаме заобикалящия ни свят. Получаваме точно това, което заслужаваме. Как можем да се разкайваме за живот, който сами сме си създали? Кого другиго, освен себе си, да проклинаме или да благославяме? Кой, освен нас самите, може да променя живота ни всеки път, когато пожелаем?"

Малките държави растат благодарение на съгласието...

Малките държави растат благодарение на съгласието, а най-големите се рушат от несъгласието.

Най-много страдания в живота ни причиняват...

Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме.

Трябва по-малко да се приказва..., Майка Тереза

Трябва по-малко да се приказва. Точката на поученията не е точка на срещане. Какво да правиш тогава? Вземи метла и почисти нечий дом. Това говори достатъчно.

Мнозина са хората, които искат..., Слави Трифонов

Мнозина са хората, които искат да се появят на сцената на живота, когато някой друг се е потрудил тиквата да бъде превърната в каляска.

Научи ме да не искам непостижимото, Неизвестен автор

Научи ме да не искам непостижимото и да не плача за непоправимото.

Законът е като паяжина, Анатарзис

Законът е като паяжина: малките насекоми загиват в нея, а големите благополучно се промъкват.

Живейте в близост, ала не и в преголяма близост, Халил Джубран

"Живейте в близост, ала не и в преголяма близост, защото и колоните на храма се издигат поотделно и нито кипарис вирее в сянката на дъб, ни дъб пониква в сянка на кипарис."