Категории

Автори

Вдъхновения от алберт айнщайн

Има два начина да изживееш живота си...

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.

Има два начина да изживееш живота си, Алберт Айнщайн

"Има два начина да изживееш живота си. Единият е, сякаш не съществуват чудеса. Другият е, сякаш всяко нещо е чудо."

Въображението е по-важно от знанието. Алберт Айнщайн

Въображението е по-важно от знанието.

Само живот, живян за другите, Алберт Айнщайн

„Само живот, живян за другите, си заслужава да се живее.”