Категории

Автори

Вдъхновения от анатарзис

Законът е като паяжина, Анатарзис

Законът е като паяжина: малките насекоми загиват в нея, а големите благополучно се промъкват.