Категории

Автори

Вдъхновения от ана фройд

Все търсех сила и увереност извън себе си, Ана Фройд

Все търсех сила и увереност извън себе си, но те идват отвътре. Винаги са били там.