Категории

Автори

Вдъхновения от арабска пословица

Който иска да направи нещо, Арабска пословица

Който иска да направи нещо, намира средства, който не иска нищо да направи – намира причини.