Категории

Автори

Вдъхновения от аристотел

Който се движи напред в науката...

Който се движи напред в науката, но изостава в нравствеността, повече върви назад.

Началото е повече, Аристотел

Началото е повече от половината на цялото.