Категории

Автори

Вдъхновения от артър годфри

Дори да си на прав път, Артър Годфри

Дори да си на прав път – ще бъдеш прегазен, ако просто седиш там.