Категории

Автори

Вдъхновения от библията, йоан 3:17

Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, Библията

"Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."