Категории

Автори

Вдъхновения от виктор франкъл

Докато човек е в съзание, Виктор Франкъл

Докато човек е в съзание, той е отговорен по отношение на ценностите дори ако са ценности на приспособяването. До последния миг на своя живот той трябва да реализира ценности.

Както човешката свобода е крайна, Виктор Франкъл

Както човешката свобода е крайна, защото човек е по-малко от всичко друго всемогъщ, също толкова крайна е и човешката отговорност, защото той не е и всезнаещ и най-доброто, което може да стори, е да действа по съвест.

Изживеният от някого "роман", Виктор Франкъл

Изживеният от някого "роман" е несравнимо по-голямо творческо постижение от онзи, който някой е написал.

Чрез бягство в масата човек изгубва, Виктор Франкъл

Чрез бягство в масата човек изгубва най-същностната си черта - своята отговорност; обратно, с отдаването на задачите, поставяни пред него от общността, в която се е родил, отговорността на човека расте. В този смисъл бягството в масата е бягство от личната отговорност.

Нищо не е в състояние така успешно, Виктор Франкъл

Нищо не е в състояние така успешно да се противопостави на човешката зависимост както хуморът.

В любовта обичаният бива схващан като неповторимото, Виктор Франкъл

В любовта обичаният бива схващан като неповторимото в своето съществуване и уникално по своята същност същество, което той е. Обичаният няма заслуга за това, че в любовта са осъществени като ценност уникалността и неповторимостта на неговата личност. Любовта не е "заслуга", а милост.

Смисълът на индивидуалността, Виктор Франкъл

Смисълът на индивидуалността може да бъде реализиран единствено в общността. Затова и ценността на индивида отпраща към общността.

Нихилизмът не се разкрива чрез брътвежи за нищото, Виктор Франкъл

Нихилизмът не се разкрива чрез брътвежи за нищото, а се маскира зад израза "нищо друго освен".

Защото страхът превръща в реалност онова, Виктор Франкъл

Защото страхът превръща в реалност онова, от което се бои, както прекалено силното желание прави невъзможно онова, което така силно желае.

Инстиктивната сигурност на нормалния човек, Виктор Франкъл

Инстиктивната сигурност на нормалния човек запазва съзнанието на личната отговорност за часовете, в които човек е изправен на кръстопът, и дори тогава продължава да действа под някаква ирационална форма: като съвест!