Категории

Автори

Вдъхновения от в. о. ключевски

Много по-лесно е да станеш умен...

Много по-лесно е да станеш умен, отколкото да престанеш да си глупак.