Категории

Автори

Вдъхновения от гръцка поговорка

Нищо не може да задоволи онзи, Гръцка поговорка

Нищо не може да задоволи онзи, който не е доволен от малкото.