Категории

Автори

Вдъхновения от джералд бренан

Мъростта означава да съхраним чувството за погрешимост, Джералд Бренан

Мъростта означава да съхраним чувството за погрешимост на всички наши възгледи и мнения; да помним, че нещата, на които най-много разчитаме, са несигурни и изменчиви.