Категории

Автори

Вдъхновения от джон бейли

Това, което прави човека християнин..., Джон Бейли

Това, което прави човека християнин, не е нито интелектуалното възприемане на определени идеи, нито спазването на определени правила, а притежаването на определен Дух и участие в определен начин на живот.