Категории

Автори

Вдъхновения от джон кенеди

Тясната специализация, Джон Кенеди

„Тясната специализация, в широкия смисъл на думата, води до широка идиотизация, в тесния смисъл на думата”.