Категории

Автори

Вдъхновения от джон мейсън

Човек с въображение никога не е сам, Джон Мейсън

Човек с въображение никога не е сам и никога не е свършено с него.

Гледай към музиката, Джон Мейсън

Гледай към музиката и някой ден ще водиш група.

Започни с това, което имаш, Джон Мейсън

Започни с това, което имаш, а не с това, което нямаш.

Едно действие е много по-ценно, Джон Мейсън

Едно действие е много по-ценно от хиляда добри намерения.

Силното желание е искрата, Джон Мейсън

Силното желание е искрата на твоя фитил.

Има много начини да стане провал, Джон Мейсън

Има много начини да стане провал, но никога да не рискуваш е най-успешния от тях.

Тези, които говорят главно за миналото, вървят назад, Джон Мейсън

Тези, които говорят главно за миналото, вървят назад. Тези, които говорят за настоящето, просто издържат. Но тези, които говорят за бъдещето, растат.

Ти си роден оригинал, Джон Мейсън

Ти си роден оригинал, не умирай копие.

Страхът иска да бягаш от нещо, Джон Мейсън

Страхът иска да бягаш от нещо, което не те преследва.

Всяка минута, когато си ядосан, Джон Мейсън

Всяка минута, когато си ядосан, ти губиш 60 секунди щастие.