Категории

Автори

Вдъхновения от дидро

Хората престават да мислят, Дидро

Хората престават да мислят, когато престанат да четат.