Категории

Автори

Вдъхновения от ерих фром

Не е реално да искаме да превъзмогнем за срок, Ерих Фром

Не е реално да искаме да превъзмогнем за срок от едно поколение всички нелепости на сърцето и пагубното му въздействие върху въображението и мисълта ни.

Отсъствието в човека на тясна връзка с ценности, Ерих Фром

Отсъствието в човека на тясна връзка с ценности, символи и модели можем да наречем морална самота и да приемем, че тя е еднакво непоносима както физическата, или по-скоро последната става непоносима само когато е свързана с моралната самота.

За мнозина изследователи на човека, Ерих Фром

За мнозина изследователи на човека и на съвременността става все по-ясно съдбовното затруднение, пред което са изправени всички – фактът, че развитието на интелектуалните възможности на човека многократно надминава развитието на чувствата му. Човешкият мозък живее в двадесети век. Сърцето на повечето хора обаче се намира в каменната ера.

Ако не принадлежим към някаква среда, Ерих Фром

Ако не принадлежим към някаква среда, ако няма цел и насока в живота ни, той ще се чувства като прашинка и ще бъде сломен от собствената си нищожност.