Категории

Автори

Вдъхновения от конфуций

Обмисли вярно и възможно ли е това, което обещаваш, Конфуций

Обмисли вярно и възможно ли е това, което обещаваш, защото обещанието е дълг.

Човекът има три пътя за да постъпва разумно

Човекът има три пътя за да постъпва разумно: първия, най-благородния - размишлението, втория, най-лекия - подражанието, третия, най-горчивия - опитът.