Категории

Автори

Вдъхновения от к. бьорне

Най-голяма е опасността в началото и в края, К. Бьорне

Най-голяма е опасността в началото и в края на всяко начинание; корабите се разбиват близо до брега.

Ако природата имаше толкова закони, К. Бьорне

Ако природата имаше толкова закони, колкото държавата, сам господ не би бил в състояние да я управлява.