Категории

Автори

Вдъхновения от оливър уенделхолмс

Нищо не е по-силно от идея, Оливър Уенделхолмс

Нищо не е по-силно от идея, чието време е дошло.