Категории

Автори

Вдъхновения от п. буаст

Обществото прилича на кошер, П. Буаст

Обществото прилича на кошер: не можеш да се приближаваш често към него, без да бъдеш ужилен.

Ако човек не владее своите чувства, П. Буаст

Ако човек не владее своите чувства, длъжен е да владее своите изрази.

Ако не винаги имаме сили да изпълним дадено обещание, П. Буаст

Ако не винаги имаме сили да изпълним дадено обещание, в наша власт е да не го даваме.