Категории

Автори

Вдъхновения от п. буаст

Ако човек не владее своите чувства, П. Буаст

Ако човек не владее своите чувства, длъжен е да владее своите изрази.

Обществото прилича на кошер, П. Буаст

Обществото прилича на кошер: не можеш да се приближаваш често към него, без да бъдеш ужилен.

Ако не винаги имаме сили да изпълним дадено обещание, П. Буаст

Ако не винаги имаме сили да изпълним дадено обещание, в наша власт е да не го даваме.