Категории

Автори

Вдъхновения от п. вежинов

За да израсне достатъчно силно, П. Вежинов

За да израсне достатъчно силно, всяко същество трябва да бъде малко самотно.