Категории

Автори

Вдъхновения от софроний врачански

Защото человеческата душа, Софроний Врачански

Защото человеческата душа, доде не претърпи скръб, труд и теснота, не може да се поднови и украси.