Категории

Автори

Вдъхновения от у. уайтхед

За да се проникне в същността на обикновените явления, У. Уайтхед

За да се проникне в същността на обикновените явления, се изисква твърде необикновен ум.