Категории

Автори

Вдъхновения от цицерон

Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре...

Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото.

Да не знаеш историята...

Да не знаеш историята означава винаги да бъдеш дете.