Категории

Автори

Вдъхновения от честертън

За да обичаш каквото и да е, Честертън

За да обичаш каквото и да е, трябва да съзнаваш, че може да го загубиш.