Категории

Автори

Вдъхновения от шилер

Най-много страдания в живота ни причиняват...

Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме.