Категории

Автори

Вдъхновения от шърли маклейн

Прозрението, идващо в едно мигновение...

Прозрението, идващо в едно мигновение, често струва колкото опита, придобит за един живот.